Warning This site is not recommended for Internet Explorer browsers. Please use another web browser to get a better experience.

Inżynier ds. Energetyki

Published
Company : Safran Transmission Systems Job field : Means and equipment maintenance Location : Sędziszów Małopolski , Poland Contract type : Fixed Term contract Contract duration : Full-time Required degree : Master Degree Required experience : More than 3 years Professional status : Professional, Engineer & Manager Spoken language(s) : Polish Fluent English Intermediate
Published

Job Description

- Przygotowywanie i przedstawianie bieżących raportów zużycia i kosztów mediów energetycznych

- Planowanie, monitorowanie i aktualizowanie budżetów dotyczących mediów energetycznych

- Aktualizowanie i usprawnianie procedur i planów działania w zakresie procesu przeglądu energetycznego zakładu oraz zgodności z przepisami krajowymi i standardami Grupy Safran

- Uczestniczenie w negocjacjach długoterminowych kontraktów OZE

- Inicjowanie i realizacja działań mających na celu optymalizację zużycia i kosztów energii oraz dywersyfikację źródeł energii

- Nadzór i koordynowanie Systemu Zarządzania Energią

- Raportowanie wskaźników energetycznych do Grupy

- Czynny udział w audytach energetycznych

- Współpraca w zakresie korporacyjnych projektów na poziomie grupy, współpraca w ramach projektu Low Carbon (redukcja emisji CO2)

- Wymiana informacji z zespołami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi usługodawcami w celu usprawniania Systemu Zarządzania Energią

- Poszukiwanie i pozyskiwanie dotacji w zakresie energii

Job Requirements

- wykształcenie wyższe techniczne/elektryczne/energetyczne

- wiedza na temat: zarządzania energią, budowy instalacji technicznych, charakterystyki energetycznej urządzeń i obiektów, polityki zakupu energii, systemów pomiaru energii;

- doświadczenie związane z zarządzaniem energią i mediami energetycznymi

- umiejętność analizowania danych, tworzenie prognoz i raportów

- gotowość do aktualizowania wiedzy i umiejętności (nadzór technologiczny, bieżące zmiany regulacji)

- umiejętność pracy w grupie multidyscyplinarnej

- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację

Join us at Safran Cabin Montreal : 00 minute and 33 seconds
83,000
employees worldwide
27
Number of countries where Safran is located
35
business area families