Koordynator Systemów Informatycznych ( IT Coordinator)

2019-11-08T11:36:14.08

Information clé

Moyens généraux
Performance et support
Ul. partyzantów 29 sędziszów małopolski , POLOGNE
CDD, Temps complet, czas określony
BAC+5
Supérieure à 5 ans
Anglais Intermédiaire
2019-75690

Description de la mission

 • - określenie przyszłego systemu informatycznego oraz powiązanego z nim planu działania we współpracy z zarządem spółki
 • - nadzór nad wdrażaniem projektów informatycznych w ścisłej współpracy z kierownikiem projektu, a w szczególności:
 • - wsparcie podczas przygotowania specyfikacji oraz analizy ofert
 • - ekspertyzy techniczne
 • - pilotaż projektów przy współpracy z działem ds. systemów informatycznych firmy Safran Transmission Systems (Infra-Sieć-Bezpieczeństwo-Stanowisko Klienta)
 • - udział w różnych fazach projektu (integracja, rozwijanie, testowanie, weryfikacja techniczna rozwiązań w istniejącym środowisku oprogramowania i urządzeń)
 • - zapewnienie utrzymania w stanie operacyjnym systemu informatycznego, a w szczególności:
 • - zapewnienie właściwego funkcjonowania systemów
 • - koordynacja prac firm zewnętrznych
 • - nadzór nad zmianami systemów i aplikacji
 • - określenie, planowanie i realizacja zadań związanych z wdrożeniem zmian systemów i aplikacji przy współpracy z firmami odpowiedzialnymi za wsparcie techniczne
 • - walidacja zmian systemów, aplikacji, nadzór wykonawczy
monitorowanie operacyjne działań informatycznych podejmowanych przez wszystkie jednostki spółki oraz monitorowanie operacyjne podmiotów powiązanych

Votre profil

 • - wykształcenie wyższe techniczne w zakresie IT
 • - minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z koordynowaniem i zarządzaniem projektami IT
 • - znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
 • - mile widziana znajomość języka francuskiego
 • - gotowość do podróży służbowych (krajowych i zagranicznych)
 • - odpowiedzialność za powierzone zadania
 • - umiejętności szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach
 • - samodzielności i inicjatywy w działaniu
 • - umiejętności pracy pod presją czasu

Entité de rattachement

Safran Transmission Systems

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la propulsion et des équipements aéronautiques, de l'espace et de la défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 92 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros en 2018. Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Pour répondre à l'évolution des marchés, le Groupe s'engage dans des programmes de recherche et développement qui ont représenté en 2018 des dépenses d'environ 1,5 milliard d'euros.

Safran est classé dans le Top 100 Global Innovators de Thomson Reuters ainsi que dans le palmarès « Happy at work » des sociétés où il fait bon vivre. Le Groupe est en 4ème position du classement Universum des entreprises préférées des jeunes ingénieurs en France.

Safran Transmission Systems est le leader mondial des systèmes de transmission de puissance mécanique pour les marchés aéronautiques civils et militaires. Avec à ce jour plus de 40 000 produits livrés, la société détient 60 % de part de marché sur le segment des avions de plus de 100 places.

Appuyer sur Entrée pour valider ou Echap pour fermer